Zadanie

W Fundacji Braci Golec poprzez lata doświadczeń wytworzyła się potrzeba zbudowania międzypokoleniowej przestrzeni do zdobywania i wymiany doświadczeń na temat kultury Beskidu Żywieckiego. Główne zadanie to stworzenie punktu centralnego tej wymiany.

Rozwiązanie

Stworzyłem w pełni responsywny serwis internetowy. Serwis podzieliliśmy na 3 strefy komunikacyjne. Strefę instruktorów, podopiecznych i absolwentów oraz wolontariuszy i rodziców. Każdej grupie serwowane są treści stworzone specjalnie dla nich. Serwis stanowi punkt wyjścia do innych for komunikacji w sieci.

KlientFundacja Braci GolecUsługaWeb Design, UX/UI ,DevelopmentRok2019Linkgorskiuniwersytetludowy.pl